گفتگو با محمد بهبهانی مبتکر تکنولوژی مایت سولوشن از رادیو نشاط استرالیا

درباره سید محمد ملک بهبهانی :

سید محمد بهبهانی در سال ۲۰۱۱ شرکت آنجکس را تاسیس کرد

و هدف از تاسیس آن کمک به حذف انگل های دمودکس مایت مردم در سراسر جهان با معرفی یک مفهوم جدید بنام تکنولوژی مایت سولوشن می باشد.

تکنولوژی مایت

تکنولوژی مایت

 

سید یک مدیر با تجربه کسب و کار با دو دهه تجربه مدیریتی می باشد.

.او در بسیاری از نمایشگاه ها و سمینار های سراسر جهان شرکت کرده است

و در طول کار حرفه ای او، بر کیفیت و رضایت مشتریان سراسر جهان تمرکز کرده است.