تکنولوژی مایت

گفتگو با محمد بهبهانی مبتکر مایت سولوشن از رادیو نشاط استرالیا

درباره  سید محمد ملک بهبهانی :

سید محمد بهبهانی در سال 2011 شرکت آنجکس را تاسیس کرد و هدف از تاسیس آن کمک به حذف انگل های دمودکس مایت مردم در سراسر جهان با معرفی یک مفهوم و تکنولوژی جدید بنام مایت سولوشن
می باشد.

Best Treatment, Humans Demodex Hair Mites

 سید یک مدیر با تجربه کسب و کار با دو دهه تجربه مدیریتی می باشد.

  او در بسیاری از نمایشگاه ها و سمینار های سراسر جهان شرکت کرده است  و در طول کار حرفه ای او، بر کیفیت و رضایت مشتریان سراسر جهان تمرکز کرده است

آنچه در زیر می شنوید گفتگو با سید محمد بهبهانی مدیر شرکت آنجکس استرالیا  می باشد در مورد انگل های دمودکس مایت از رادیو نشاط استرالیا